Fartdæmpning på Hølundvej

Aalborg kommune, Trafik & Veje går i nærmeste fremtid i gang med at etablere et vejbump ved byens nordlige indfaldsvej, Hølundvej. Bumpet udføres i kombination med den første sidehelle efter byskiltet.

Formål
Bumpet sikrer sammen med de øvrige forsætninger, at bilisterne kører med en passende lav hastighed på hele strækningen, der er om- fattet af byzonetavler.

Tidsplan
Projektet forventes udført i efteråret 2017.

Trafikafvikling
Mens vi arbejder, kan der forekomme gener for tra kken, såsom indsnævring af kørebanen.

Aalborg kommune har lavet en folder om projektet, du kan se den her

Lukket for kommentarer.