januar 2022

Siden Sidst

Spis Sammen med byen

Som du måske har set, eller måske var med til, så afholdte vi Spis Sammen arrangement, hvor man kunne komme og spise sammen med andre fra byen. En rigtig hyggelig aften, med en masse god mad. Senere var der  slik og popcorn til Disney sjov. Et arrangement, der blev godt modtaget, og fik stor ros af de fremmødte. 

Vi forventer at kunne holde et par stykker af disse uforpligtende arrangementer i løbet af året.. 

 

---

Næste Arrangement

Forårsfesten

17 Mar. 2018 Kl. 17:30 i forsamlingshuset

Så er det tid til dette års forårsfest. Der bliver dækket op i Forsamlingshuset med god mad, fra Helle. I løbet af aftenen vil der være amerikansk lotteri og musik med mulighed for en sving om.

Maden serveres kl. 18:00 - dørene åbnes kl. 17:30.

Pris for mad incl en øl/vand er 175,- pr. person.

Vel mødt til en hyggelig aftenen sammen.

 

Tilmelding via hjemmesiden. Klik Her

---

Generalforsamling

4 april. 2018 Kl. 19:00 i forsamlingshuset

Vi gør opmærksom på at der afholdes generalforsamling i Øster Hassing Forsamlingshus, 4 april kl. 1900.

Der vil også blive givet status på hvordan det går projektet med opførelsen af et nyt Forsamlingshus. 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg til bestyrelsen
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer og revisor-suppleant
7. Behandling af indkomne forslag
8. Status på det nye Forsamlingshus
9. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. marts 2018 til: bestyrelsen@oesterhassing.dk eller pr. brev

På valg i år er:

Morten – ønsker genvalg
Peter Aas – ønsker genvalg
Lise (suppleant) – ønsker ikke genvalg
Susanne (suppleant) - ønsker genvalg