januar 2022

Et stort skrid nærmere.

Landzonetilladelsen har nu været ude til naboorientering. Aalborg Kommune har modtaget en enkelt bemærkning. Det drejer sig om bekymring for støjen fra det nye forsamlingshus. Projekt-gruppen og bestyrelsen for borgerforeningen har nu 14 dage til at kommentere dette. Det er allerede gjort.
Det ligger projekt-gruppen og bestyrelsen meget på sinde, at forsamlingshuset ikke skal være til gene for ”de nye” naboer. Problemerne med støj og gener fra arrangementer i forsamlingshuset skal ikke bare flyttes.
Projekt-gruppen vil under opførelsen af forsamlingshuset tilsikre, at de krav Aalborg Kommune stiller ifm. byggetilladelsen overholdes. Efterfølgende vil bestyrelsen nøje følge brugen herunder evt. skærpe kravene til brugen af forsamlingshuset.
Bestyrelsen ligger samtidig op til fortsat åbenhed og dialog omkring brugen af forsamlingshuset, således evt. problemer straks kan løses 

I den kommende uge er der møde med Jorton, der skal stå for opførelsen af forsamlingshuset. På mødet skal de sidste detaljer aftales.

Vi glæder os til at invitere til første spadestik. 

Gandrup Samråd

Bestyrelsen var repræsenteret ved Gandrup Samråds generalforsamling den 26. februar. I samrådet er alle foreninger i området inviteret. Samrådet er områdets talerør til Aalborg Kommune i mange henseender.

Samarbejdet imellem de enkelte foreninger er godt og vi håber, at det fortsætter og gerne udbygges. Vi lagde bla. op til, en større koordinering af arrangementer foreningerne imellem, så vi ikke lægger dem oven i hinanden, og at vi ikke tilbyder de samme arrangementer.

Samrådet planlægger bl.a. på et nyt borgermøde med vores lokalt valgte politikere.

Generalforsamling i borgerforeningen.

Den 3. april er der generalforsamling i borgerforeningen. Som nævnt tidligere, så skal vi have fundet et nyt bestyrelsesmedlem og en suppleant. Det er vigtigt, at vi får besat posterne, så vi fortsat kan forsøge at afholde arrangementer i byen.

Mød op den 3. april og bak op om din by.

---

Næste arrangementer

Forårsfest

16. marts 2019 kl. 1830 i Forsamlingshuset.

Den 16. marts indbyder borgerforeningen til forårsfest. Traditionen tro mødes vi i forsamlingshuset, får noget godt at spise og hygge os i hinandens selskab. Der vil naturligvis være musik og underholdning i løbet af aftenen. Grib fat i naboen, genboen og bagboen og bak op om borgerforeningens arrangementer.

Vi trækker lod blandt deltagerne om en magnumflaske Picini Memoro rødvin.

Vi glæder os til en festelig aften med dig!

Tilmelding her

Generalforsamling

3. april 2019 kl. 1900 i Forsamlingshuset.

Den 3. april afholdes den årlige generalforsamlingen. Peter Nesgaard og Lise Nielsen ønsker ikke genvalg til bestyrelsen, så vi har brug for friske kræfter.
Igen bak op om borgerforeningen, vær med til at gøre Øster Hassing til et attraktivt sted at bo.

 

 

---

Gode ideer, ønsker eller konstruktiv kritik modtages meget gerne. Enten direkte til bestyrelsesmedlemmerne, via mail bestyrelsen@oesterhassing.dk eller Facebook.

Kun sammen kan vi udvikle vores by og gøre den til et endnu bedre sted at bo!