januar 2022

Nyt fra borgerforeningen.

Et helt igennem anderledes forår er nu gået over i sommer. Danmark er ved at finde sig selv efter corona-nedlukningen. Nedlukningen, der har haft stor indflydelse på den enkeltes hverdag.

Nedlukningen har desværre også haft indflydelse på Øster Hassing Borerforenings hverdag. Vi har måtte udskyde generalforsamlingen og vores normale fejring af midsommeren på Sankt Hans aften måtte vi aflyse.

Heldigvis ser det nu ud til, at vi igen kan komme igang. Således vil vi i august holde indvielse af forsamlingshuset samt afholde den ordinære generalforsamling.

Det gamle forsamlingshus

Der blev afholdt loppemarked i juni måned, hvor en stor del af inventaret blev solgt. Efterfølgende er der solgt yderligere inventar, hvilket har været med til at finansiere det nye forsamlingshus.

Grund til salg

Huset vil indenfor den nærmeste fremtid blive nedrevet. Et stykke af Øster hassings historie fjerne, så det er selvfølgelig med stor vemod maskinerne rykker ind. Det er dog i tråd med en enig generalforsamling, der for år tilbage vedtog at huset skulle nedrives, når det nye forsamlingshus stod færdig.

Grund på 344 m2 beliggende Houvej 290, 9362 Gandrup (matr. 18h Ø.Hassing By, Ø.Hassing) sælges til højest bydende, idet bud starter ved kr. 50.000.
Budrunde afsluttes den 20. juli 2020 kl. 1200
Grunden har el, vand og kloak tilslutning.
Grunden er til overtagelse pr. 1. august 2020, hvor det gamle forsamlingshus er fjernet.
Bud og evt. spørgsmål rettes til Øster Hassing Borgerforening på mail bestyrelsen@oesterhassing.dk

Det nye forsamlinghus

Endelig er nået i mål!! Håndværkerne er pt. ved at rette de fejl og mangler vi opdagede ved overdragelsen, så huset er klar til brug.

I foråret trådte primært "de erfarne" endnu engang til. I løbet af et par uger fik de lagt fliser rundt om huset. Samtidig blev huset malet både udvendigt og indvendigt og der blev sået græs i arealerne rundt om huset.

Der skal lyde et kæmpe stort tak til alle, der har bidraget med det ene eller det andet. Det har været fantastisk at opleve den vilje der har været til at få gjort projektet færdig.

Nabohjælp

Vi har de sidste dage oplevet flere episoder med "fremmede" der dukker op i haver, indbrud i biler og tyveri af benzin fra en bil.

Vi opfordrer derfor alle til at holde øje med omgivelserne og lave aftale med naboen hvis I er bortrejst.

---

Næste arrangementer


13. august, indvielse af forsamlingshus, kl. 1900
Fungerende rådmand Jan Nymark Thaysen (V) vil klippe snoret til forsamlingshuset. Øster Hassing Borgerforening byder på kaffe/te, øl og vand.
Er der nogen, der vil bage kage eller boller, tager vi gerne imod det.

18. august, ordinær generalforsamling, kl. 1930
Der afholdes ordinær general forsamling. Dagsorden jf. vedtægterne.

Følgende er på valg:
Peter Geert Aas, ønsker genvalg
Morten Bæch Andersen,

Suppleanter
Susanne Nielsen,
Lise Nielsen, ønsker ikke genvalg

26. september, indvielsesfest, kl. 1800
Forsamlingshuset indvies med en fest. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

---

Gode ideer, ønsker eller konstruktiv kritik modtages meget gerne. Enten direkte til bestyrelsesmedlemmerne, via mail bestyrelsen@oesterhassing.dk eller Facebook.

Kun sammen kan vi udvikle vores by og gøre den til et endnu bedre sted at bo!