januar 2022

Nyt fra borgerforeningen.

Vi ville ønske at vi kunne indbyde jer alle til det næste arrangement i Øster Hassing Borgerforening, men det kan vi desværre endnu ikke.

Covid-19 restriktionerne umuliggør stadig, at vi kan holde arrangementer. Det respekterer vi - om end, vi rigtig gerne vil mødes med jer alle.

Generalforsamling

Vi skulle i begyndelsen af april afholde den ordinære generalforsamling. Pga. forsamlingsforbuddet udskydes den indtil videre. Når der åbnes op igen, vil der blive indkaldt på vanlig vis.

Økonomi

Bestyrelsen har søgt og fået bevilget penge fra Aalborg kommunes "hjælpepakker" til foreninger og forsamlingshuse. Kommunen har stillet midler til rådighed, som foreninger har kunne søge til at dække driften i en tid, hvor der ikke er de normale indtægter fra fx lejeindtægter.

Vi holder pt. skindet på næsen, så vi skal nok komme igennem denne periode uden mange udlejninger. Pt er huset udlejet nogle hverdage. Det glæder os, at huset trods alt bliver brugt.

Har du ikke allerede indbetalt kontingent for 2021, så er du velkommen til at gøre det på MobilePay 79766 eller via indbetaling på på regnr.: 9070 og kontonr: 224-11-20115

Projekter

Bestyrelsen har søgt om midler til at installere en luft/luft pumpe til salen. Vi oplevede i sommer at salen blev meget varm, hvorfor en luft/luft pumpe var en løsning. Midlerne er bevilget af Aalborg Kommune og pumpen vil Ulsted El installere i løbet af foråret.

Bestyrelsen er netop nu igang med at søge midler til 2 projekter.

Det ene projekt er til beplantning og en legeplads på nordsiden af forsamlingshuset samt en sti med belysning på indvendig side af hækken imod Houvej.

Det andet projekt er midler til opførelse af 2 shelters på området ved bydammen. Placeringen bliver op mod kirken med åbningen ned mod bydammen.

Vi håber det bliver muligt at gennemføre de 2 projekter i løbet af foråret og sommeren.

Påsken står snart for døren. I påskedagene - lørdag til mandag - vil der blive flaget på de 3 flagstænger midt i byen. Tak til Arne for initiativet.

Blomsterkummen midt i byen vil i den kommende tid blive beplantet. Tak til Lone og Arne.

Til sidst vil bestyrelsen ønske alle en rigtig god påske.

 

 

 

---
---

Gode ideer, ønsker eller konstruktiv kritik modtages meget gerne. Enten direkte til bestyrelsesmedlemmerne, via mail bestyrelsen@oesterhassing.dk eller Facebook.

Kun sammen kan vi udvikle vores by og gøre den til et endnu bedre sted at bo!