januar 2022

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Dagsorden jf. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer og revisor-suppleant
7. Behandling af indkomne forslag
8. Status på det nye Forsamlingshus
9. Evt.

På valg i år er:
Karsten Nielsen – modtager genvalg
Lise Nielsen - ønsker ikke genvalg
Brian Houtved - ønsker ikke genvalg

Arne Lundgren (suppleant) – modtager genvalg
Christian Solberg (suppleant) - modtager genvalg

Bestyrelsen opfordrer interesserede, der ønsker at opstille, at kontakte bestyrelsen - gerne pr. mail bestyrelsen@oesterhassing.dk. Man kan også give sit kandidatur til kende under punkt 4-5 i dagsorden.

Forslag til behandling under pkt. 7 afleveres til bestyrelsen pr. mail bestyrelsen@oesterhassing.dk eller pr. brev senest den 5. september.

---
---

Gode ideer, ønsker eller konstruktiv kritik modtages meget gerne. Enten direkte til bestyrelsesmedlemmerne, via mail bestyrelsen@oesterhassing.dk eller Facebook.

Kun sammen kan vi udvikle vores by og gøre den til et endnu bedre sted at bo!