januar 2022

Nyt fra borgerforeningen.

Ifm opførelsen af Forsamlingshuset skulle der samtidig arbejdes med en plan for Sportspladsen. Planen skulle indeholde plan for beplantning, en sti indenfor hækken imod Houvej, dræning mv.

Bestyrelsen havde fået et tilbud hjem, hvor en beplantning, sti og bla. ny legeplads løb op i ca. 900.000 kr. Vi har søgt om midler til denne plan, men ikke haft succes.

Forslag fra Aalborg Kommune

Bestyrelsen har været i dialog med Aalborg Kommune omkring Sportspladsen. Aalborg Kommune har i den forbindelse udarbejdet et oplæg til en plan for Sportspladsen. Bestyrelsen er umiddelbart ret begejstrede for forslaget, men det skal jo gerne tilgodese alle.

Forslaget kan ses her:
http://oesterhassing.dk/wp-content/uploads/2021/11/kort1_hvid.pdf?fbclid=IwAR2sSW_VpuM6LfOIwzqqI0LQ-P2t_AgWgU4dc6HLvDeSWiHR-KIrf03JPdE 

http://oesterhassing.dk/wp-content/uploads/2021/11/Kort2_map.pdf?fbclid=IwAR06OU0wNGghmHBJK60PGZ2_hRWReaZ5fK67f9YJ5MF4bT25e90dZ1vFi74 

Arbejdet med projektet starter i begyndelsen af december, så hvis vi skal have ændret en masse, så er det nu!
Har I forslag eller ønsker til ændringer, så send det til bestyrelsen på mail senest den 21. november – bestyrelsen@oesterhassing.dk

Dræning

Det har været fremme - og kommunen har tidligere lagt op til - at der skulle drænes på Sportspladsen.
Vi har fået følgende svar vedr. plan for dræning:
"For en god ordens skyld, vil jeg meddele, at der ikke er tale om en dræning, men om udgravning af en sø, der kan have en drænende effekt. Men det overordnede formål med projektet er rekreativ ikke dræning."

---

Gode ideer, ønsker eller konstruktiv kritik modtages meget gerne. Enten direkte til bestyrelsesmedlemmerne, via mail bestyrelsen@oesterhassing.dk eller Facebook.

Kun sammen kan vi udvikle vores by og gøre den til et endnu bedre sted at bo!