Arrangementer

Det Sker i Øster Hassing

 • ons
  04
  apr
  2018
  19:00Forsamlingshuset

  Der afholdes generalforsamling onsdag den 4. april 2018 kl. 19.00 i Øster Hassing Forsamlingshus. Hvor det også vil være muligt at få en status på hvordan det går projektgruppen. 

  Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisorer og revisor-suppleant
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Status på det nye forsmalingshus
  9. Evt.

  Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. marts 2018 til: bestyrelsen@oesterhassing.dk eller pr. brev

  På valg i år er:

  Morten – Ønsker genvalg
  Peter – Ønsker genvalg
  Lise (suppleant) – Ønsker ikke genvalg
  Susanne (suppleant) - Ønsker genvalg

  Ønsker du at opstille kan dette gøres her nedenfor, eller ved at give sig til kende under punkt 4-5 i dagsorden.

  1. Opstilling til bestyrelsen
  2. Påkrævet
  3. Påkrævet
  4. Påkrævet