Nyheder

Øster Hassing bygger nyt forsamlingshus

Salg af lejebeviser er gået forrygende

Som en del af finansieringen af det nye Forsamlingshus i Øster Hassing har projekt gruppen i den sidste uge stemt dørklokker for at sælge lejebeviser. Interessen har været stor, og der er på en uge solgt over 50 lejebeviser. Det har været helt fantastisk at møde borgerne, der er fulde af begejstring over initiativet.
Salget af lejebeviser fortsætter, så det er stadig muligt at købe et eller flere beviser, ved at henvende sig til projekt gruppen på mail projekt-multihus@outlook.dk eller til Jesper på tlf. 4162 7307. Lejebeviset har en gyldighed på 10 år. Prisen er 2000 kr. som først skal betales, når byggeriet går i gang.

Et aktiv for hele området

Samtidig glæder folk sig over, at de nye faciliteter vil tiltrække arrangementer til glæde ikke kun for borgerne Øster Hassing, men også for borgerne i Gandrup, Ulsted, Holtet og Gåser.
Projekt gruppen bag arbejdet har hele tiden set forsamlingshuset som et aktiv for hele området. Et samlingssted der kan være med til at trække arrangementer, aftenskoler mv. til området. Ikke kun til glæde for borgerne i Øster Hassing, men til alle borgere i området.
Samtidig tilbyder forsamlingshuset nye og moderne faciliteter, der kan danne rammerne for private fester. Placeringen på Sportspladsen med grønne arealer og legeplads og indretningen af huset tilgodeser alle aldre.

Langt sejt træk.

Projekt gruppen har arbejdet målrettet i de sidste 3 år. Gruppen består stort set af de sammen medlemmer, hvilket også har været en styrke for projektet. Det har været en lang proces, men med konstant opbakning fra borgerne i Øster Hassing samt positive og opmuntrende tilkendegivelser fra borgere i Gandrup, Ulsted, Holtet og Gåser, har det været arbejdet værd.
Samarbejdet med Aalborg Kommune har været positivt, hvorfor det også er positivt, at der dialog omkring en ekstra bevilling, så projektet kan komme helt i mål.

Bevilling til teleslynge

For projekt gruppen har det været vigtigt, at Forsamlingshuset fremstod med moderne faciliteter, så det bl.a. kan bruges til foredrag.
Derfor var en bevilling på 30000 kr. fra VELUX Fonden netop til et teleslynge anlæg ekstra glædelig at modtage. Som motivation for bevillingen har VELUX Fonden bla. angivet det frivillige arbejde Erik, Kirsten og Poul har ydet for byen i en moden alder.

Nyt forsamlingshus

Som du måske har set, er der på hjørnet af Houvej/Hølundvej opsat et stort banner, hvor det fremgår at Øster Hassing bygger nyt forsamlingshus på Sportspladsen. Og det er byen og byens borgere, der bygger det nye hus. Der har været bred opbakning til projektet, hvilket har været en vigtig motivationsfaktor for projekt-gruppen.

Der har været snak om støj gener for de nærmeste naboer til det nye forsamlingshus. Det blev der tidligt i forløbet taget hånd om ved bl.a. at få lavet en støj rapport. Anbefalingerne i rapporten vil blive indopereret i projektet. Rapporten kan i sin fulde længde ses på Øster Hassing Borgerforenings hjemmeside.

Vi nærmer os punktet, hvor finansieringen på de ca. 2,8 mio kr. er på plads. Der mangler stadig ca. 600.000 kr., men såvel projekt-gruppen som vores rådgiver fra Aalborg Kommune, er overbeviste om at de sidste penge nok skal blive fundet. Det er derfor, at vi nu har sat banneret op og bla. begynder at søge om byggetilladelse mv.

Den sidste del af finansieringen skal komme fra fonde, som vi stadig søger. Det skal også komme ved at sælge købsbeviser på fremtidige udlejninger af forsamlingshuset.
Den kommende tid vil derfor byde på en øget informationsaktivitet. Det vil være med foldere i postkassen, opslag på hjemmeside og sociale medier samt i Hals Avisen.

Der vil blive indkaldt til endnu et orienteringsmøde i forsamlingshuset, når projekt-gruppen er kommet lidt nærmere på at have finansieringen på plads. Her vil resultatet af projekt-gruppens arbejde blive fremlagt. Følg med i nyhedsmail, på hjemmesiden eller på facebook.

Du kan altid komme i kontakt med projekt-gruppen på mail projekt-multihus@outlook.dk

Gør Dit Kvarter Trygt

Ved du, hvordan du effektivt kan få tyven til at fravælge dit hjem?

Hør svaret og få gode, konkrete råd til at undgå indbrud, når Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden sammen med Tryg Aalborg – en mere tryg kommune – Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi inviterer til borgermøde i Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

Tirsdag den 28. november 2017 fra kl. 17:30 til 20:00

Hør Nordjyllands Politi fortælle om de lokale forhold, Nabohjælp fortælle om kriminalitet og tryghed – og få tips fra indbrudstyven selv.
I aftenens løb vil der være mad og drikke.

Mulighed for børnepasning
Der vil være pædagoger fra Aalborg Kommune til stede, som kan se efter børnene, mens I deltager i borgermødet.
Tilmelding senest den 23. november 2017 på e-mail aalborg@mannov.dk

Oplys ved tilmelding dit navn, samt hvor mange I kommer. Har du børn med, der skal passes, skal du også oplyse deres alder.

Se indbydelsen her.:

 

Ølsmagning trak folk til

Arrangementet trak 56 deltagere til, hvor Morten fra Vin-Gaven i Vodskov gennemgik 10 forskellige øl. Og der var lidt for en hver smag – spændende fra ”Oktoberfest” over ”Kong Henrik” til en ”Ultrapres”. Til alle øllene var der en lille historie om enten selve øllet eller bryghuset.

Morten fortalte bl.a. om ”Kong Henrik” fra bryghuset Hornbeer på Sjælland, der ejes af tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussens bror Jørgen Fogh Rasmussem. Øllene bærer labels malet af Jørgens hustru – og ”Kong Henrik” bærer naturligvis en label med Prinsgemalen. Hornbeer er blot et af de mange små bryghuse der opstod i begyndelsen af 00’erne.

Udover en historie om de enkelte øl, kom Morten også med serveringsforslag, så mad og øl kan passe sammen.

Sammen med øllet serverede Borgerforningen en tapas tallerken med ost fra ”Ostemanden fra Vindblæs” og skinke, pølser fra ”Rosenbeck Frilandskød”.

Morten sluttede hans indlæg med at servere ”Ultrapres” – en øl, der skal serveres varm i shots glas med fløde på toppen. Ultrapres var så også aftenens stærkeste øl med en alkohol procent på 20. Herefter kunne deltagerne bestille øl ved Vin-Gaven til favorable priser.

Aftenen fortsatte med live musik, da Jan Edward og Per Mygind spillede op til dans, hvilket kun fik stemningen til at stige yderligere.

Fartdæmpning på Hølundvej

Aalborg kommune, Trafik & Veje går i nærmeste fremtid i gang med at etablere et vejbump ved byens nordlige indfaldsvej, Hølundvej. Bumpet udføres i kombination med den første sidehelle efter byskiltet.

Formål
Bumpet sikrer sammen med de øvrige forsætninger, at bilisterne kører med en passende lav hastighed på hele strækningen, der er om- fattet af byzonetavler.

Tidsplan
Projektet forventes udført i efteråret 2017.

Trafikafvikling
Mens vi arbejder, kan der forekomme gener for tra kken, såsom indsnævring af kørebanen.

Aalborg kommune har lavet en folder om projektet, du kan se den her

Ny hjemmeside

Så kom vores nye hjemmeside online, Vi har fået opdateret vores hjemmeside, og givet den et nyt ansigt. Vi har i samme omgang, fået et nyt og bedre system til at sende vores månedlige nyhedsmail. Vi håber i kigge lidt rundt på siden, og tage godt i mod vores nye side.

 

Sankt Hans

Så er der snart Sankt Hans 

Og det betyder at der åben for aflevering af brænde/kvas til det forhåbentlig store bål.

På selve aftenen åbnes ‘dørene’ til teltet kl 17:30, hvor der er plads til en gang Spis Sammen. Man kan medbringe eget mad – grillen vil være tændt op til fri afbenyttelse. Hvis madlavningen ikke er i højsædet vil det – som vanlig – være muligt at købe pølser og brød til fornuftige priser.  
Skulle der være plads til en lille dessert, er det muligt at købe is på aftenen.
Der vil ligeledes være salg af kaffe, øl og sodavand.

Bålet tændes ca kl 20:30.

Vi håber, at se rigtig mange til en hyggelig aften – både før og efter bålet.

Medlemsoptælling

Så er det hele talt op, og vi kan i år tælle 77 medlemmer af Borgerforeningen.. En fremgang siden sidste år, så det bare super dejligt.. Skulle der nu være nogen hvor de måske ikke var hjemme eller den er smuttet i glemmebogen, så kan man altid købe medlemskort til Sankt Hans, eller ved at overefører til vores konto.. 

De af jer der har overført men endnu ikke har fået medlemskortet, så kan vi sige det kommer ud til jer i løbet af den kommende uge 😛 

Der vil i løbet af ugen komme mere info ang, Sankt Hans, som i år bla. indeholde spis sammen, musik, og gril på pladsen.. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær

Diverse information vedr. vindmølleprojektet på Øster Hassing Kær

Aalborg kommune:

By- og Landskabsforvaltningen
Ledelse:
Rådmand Hans Henrik Henriksen, tlf. 9931 2100, email: HHH-byraad@aalborg.dk
Direktør Christian Bjerg, tlf. 9931 2105, email: christian.bjerg@aalborg.dk

Indsigelser:
Plan og Udvikling, email: plan.udvikling@aalborg.dk
Der skal stå ordet “indsigelse” i overskriften, for at det bliver betragtet som en sådan.
Ellers er der ingen regler for hvorledes det formuleres.
Spørgsmål kan rettes til planlægger Peter Serup, tlf. 9931 2240 eller e-mail peter.serup@aalborg.dk
OBS: Sidste frist var 02-11-2015.

Link til lokalplanforslaget på Aalborg kommunes side: Lokalplan 9-012

Link til Miljørapport:MV og VVM