Udvikling i din by

Projekt “Udvikling i din by” er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune om hjælp til at lave en lokal udviklingsplan.

En lokal udviklingsplan er en fælles plan for en bys udviklingsønsker og projektideer. Den bruges til at skabe en fælles forståelse af, hvilke muligheder og udfordringer, der er for byens udvikling – og hvilke initiativer, der skal til for at sikre en fortsat positiv udvikling.

Projektet er indtil nu gennemført i Kølby, Lundby, St. Ajstrup, Staun, Farstrup, Gudum, Gudumlund og Gudumholm

Har du gode ideer eller kunne du tænke dig at tage aktivt del i projektet så kontakt
Peter Geert Aas projekt-multihus@outlook.dk

I Øster hassing arbejdes på et nyt forsamlingshus på sportspladsen.
Hvis ej muligt: Renovering af eksisterende forsamlingshus og renovering af skur på sportspladsen. Bandebane på sportspladsen

Projektgruppen bag Projekt Multihus i Øster Hassing har d. 10. december 2015 modtaget tilsagn om kr. 1.100.000 til opførelse af nyt forsamlingshus fra Aalborg Kommune.
Tilsagnet er givet pba. den ansøgning, der blev indsendt 2. november og som også kan ses her på hjemmesiden.
I starten af 2017 vil arbejdet med at skaffe de sidste midler blive intensiveret, så projektet kan realiseres.
Når der er nyt i sagen vil der blive informeret yderligere.