logonem

Nyt arrangement oprettet

Generalforsamling

Dagsorden jf. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Beretning ved formanden 3. Aflæggelse af regnskab 4. Valg af bestyrelse 5. Valg af suppleanter 6. Valg af revisorer og revisor-suppleant 7. Behandling af indkomne forslag 8. Status på det nye Forsamlingshus 9. Evt. På valg i år er: Karsten Nielsen (Ønsker genvalg) Morten Bæch (Ønsker genvalg) Arne Lundgren ( Ønsker ikke …
Gode ideer, ønsker eller konstruktiv kritik modtages meget gerne. Enten direkte til bestyrelsesmedlemmerne, via mail bestyrelsen@oesterhassing.dk eller Facebook.
Kun sammen kan vi udvikle vores by og gøre den til et endnu bedre sted at bo!
facebook twitter instagram 
Email Marketing Powered by MailPoet