logonem

Nyhedsbrev - April

Nyt fra borgerforeningen.

Så er stafetten givet videre

Som meddelt på generalforsamlingen den 5. april ønskede vores formand gennem de seneste år Peter Geert Aas ikke at forsætte sit bestyrelsesarbejde i Øster Hassing Borgerforening. Suppleanten John Kjær blev i stedet indvalgt i bestyrelsen.
Opstalt vest
Den nye bestyrelse holdt sit første møde onsdag den 20. april, hvor første punkt var konstituering.

Resultatet af drøftelserne gav følgende resultat:

- John Kjær, nyvalgt til formandsposten
- Karsten Nielsen, genvalgt som næstformand
- Morten Bæch, genvalgt som kasserer
- Lotte Koch og Arne Lundgren fortsætter som bestyrelsesmedlemmer
- Sonja Jørgensen deltager i bestyrelsesmøderne som nyvalgt suppleant

Herefter drøftede vi forskellige tiltag - bl.a. de kommende hyggeaftener i forsamlingshuset, hvor vi mødes den første tirsdag i hver måned kl. 18-21. Der er ingen bestemte aktiviteter planlagt, idet det er helt op til de fremmødte at bidrage til, at man får en hyggelig aften ud af det i selskab med såvel kendte som ukendte borgere i byen. Bestyrelsen har indkøbt forskellige spil, ligesom der vil være mulighed for at nyde en øl, vand eller en kop kaffe.
kort
På mødet blev der ligeledes aftalt, at vi får produceret nye smarte medlemskort, som vi i bestyrelsen vil komme rundt med til samtlige husstande i Øster Hassing Borgerforenings potentielle medlemsområder. Vores ambitiøse mål er at tegne 100 medlemskaber, idet vi gerne ser så stor en opbakning til dit eget lokalområde som muligt. De nye kort er af plastik lige som Dankort. Det kan derfor genbruges år efter år, vi skiftet blot et lille klistermærke på kortet hvert år.

Et medlemskab koster 100 kroner om året for hele husstanden. Et medlemskab som selvfølgelig er et udtryk for din støtte og opbakning til dit eget lokalområde, og som samtidig giver dig og resten af husstanden adgang til de forskellige arrangementer, som bestyrelsen sammen med andre gode lokale kræfter sætter i gang, nu hvor vi ikke længere er hæmmet af Corona restriktionerne.

Bestyrelsen skal igen benytte lejligheden til at takke den afgående formand for sit store bidrag til realiseringen af opførelsen af vores nye pragtfulde forsamlingshus. Peter har lovet bestyrelsen, at han fortsat vil være behjælpelig, når vi måtte have behov for hans kontakter, viden og erfaring.

Arbejdet med at realisere forsamlingshuset resulterede bl.a. i, at vi nu står med et fantastisk flot og færdigt forsamlingshus, der har kostet godt 3 mill. kr. at etablere - OG HUSET ER BETALT. Vi er med andre ord en forening, der er 100% gældfri takket være det store arbejde som tidligere bestyrelser og andre gode kræfter har kastet i projektet.

Jeg håber derfor, at vi vil få brugt huset til at skabe netop det sammenhold, der har givet os prisen som Årets Landsby i Aalborg Kommune i 2019 - og Landistriktsprisen i 2021. Jeg mener, at det forpligter - og skal derfor komme med en opfordring til alle om at benytte huset. Det er jo ikke bestyrelsens hus, men VORES ALLESAMMENS hus.

Vel mødt tirsdag den 3. maj kl. 18.00 i forsamlingshuset!

Det sker der den næste tid

Hygge Aften

Her mødes vi den første tirsdag i hver måned kl. 18-21. Der bliver som sådan ingen bestemte aktiviteter planlagt, idet det er helt op til de fremmødte at bidrage til, at man får en hyggelig aften ud af det i selskab med såvel kendte som ukendte borgere i byen. Bestyrelsen har indkøbt forskellige spil, ligesom der vil være mulighed for …
92458156_2398167913616823_5306115477808873472_n (1)
Parkeringspladsen ved Forsamlingshuset
Bestyrelsen har beslutte at få lagt granitskærver på parkeringspladsen foran huset. Vi forventer at det er lagt på i løbet af den næste måneds tid.

kaffe
Nyt Inventar
Borgerforeningen har fået Årets landdistriktspris 2021
Gode ideer, ønsker eller konstruktiv kritik modtages meget gerne. Enten direkte til bestyrelsesmedlemmerne, via mail bestyrelsen@oesterhassing.dk eller Facebook.
Kun sammen kan vi udvikle vores by og gøre den til et endnu bedre sted at bo!
facebook twitter instagram 
MailPoet