Arrangementer i Øster Hassing

Event Information:

 • ons
  03
  apr
  2019

  Generalforsamling

  19:00Forsamlingshuset

  Øster Hassing Borgerforening afholder generalforsamling onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00 i Øster Hassing Forsamlingshus. 

  Dagsorden jf. vedtægterne

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisorer og revisor-suppleant
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Status på det nye Forsamlingshus
  9. Evt.

  Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 29. marts 2019 til: bestyrelsen@oesterhassing.dk eller pr. brev

  På valg i år er:

  Karsten – ønsker genvalg
  Brian – ønsker genvalg
  Peter Nesgaard – ønsker ikke genvalg
  Lise (suppleant) – ønsker ikke genvalg
  Susanne (suppleant) - ønsker genvalg

  Vi opfordrer interesserede, der ønsker at opstille, at kontakte Bestyrelsen - gerne pr. mail bestyrelsen@oesterhassing.dk. Man kan også give sit kandidatur til kende under punkt 4-5 i dagsorden.

Arrangementer i oplandet

Vi er ved at planlægge nye spændende arrangementer