Arrangementer i Øster Hassing

Event Information:

 • tirs
  04
  apr
  2023

  Generalforsamling

  19:30Øster Hassing Forsamlingshus

  Dagsorden jf. vedtægterne
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning ved formanden
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Valg af bestyrelse
  5. Valg af suppleanter
  6. Valg af revisorer og revisor-suppleant
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Status på Forsamlingshuset
  9. Evt.

  På valg i år er:

  • Karsten Nielsen (Ønsker genvalg)
  • Morten Bæch (Ønsker genvalg)
  • Arne Lundgren ( Ønsker ikke genvalg)
  • Sonja Jørgensen (Ønsker ikke genvalg.)
  • Bestyrelsessuppleant (denne har ikke været valgt i den indeværende periode.)
  • Johannes (Revisor) (Ønsker ikke genvalg.)
  • Erling (Revisor Suppleant) (Ønsker ikke genvalg.)

  Bestyrelsen opfordrer interesserede, der ønsker at opstille, at kontakte bestyrelsen - gerne pr. mail bestyrelsen@oesterhassing.dk. Man kan også give sit kandidatur til kende under punkt 4-5 i dagsorden.

  Forslag til behandling under pkt. 7 afleveres til bestyrelsen pr. mail bestyrelsen@oesterhassing.dk eller pr. brev senest den 27 mrats 2023.

Arrangementer i oplandet

Vi er ved at planlægge nye spændende arrangementer