Nyheder

Plan for Sportspladsen

Nyt fra borgerforeningen.

Ifm opførelsen af Forsamlingshuset skulle der samtidig arbejdes med en plan for Sportspladsen. Planen skulle indeholde plan for beplantning, en sti indenfor hækken imod Houvej, dræning mv.

Bestyrelsen havde fået et tilbud hjem, hvor en beplantning, sti og bla. ny legeplads løb op i ca. 900.000 kr. Vi har søgt om midler til denne plan, men ikke haft succes.

Forslag fra Aalborg Kommune

Bestyrelsen har været i dialog med Aalborg Kommune omkring Sportspladsen. Aalborg Kommune har i den forbindelse udarbejdet et oplæg til en plan for Sportspladsen. Bestyrelsen er umiddelbart ret begejstrede for forslaget, men det skal jo gerne tilgodese alle.

Forslaget kan ses her:
Som :Oversigtskort Eller : Oversigt_Googlemap

Arbejdet med projektet starter i begyndelsen af december, så hvis vi skal have ændret en masse, så er det nu!
Har I forslag eller ønsker til ændringer, så send det til bestyrelsen på mail senest den 21. november – bestyrelsen@oesterhassing.dk

Dræning

Det har været fremme – og kommunen har tidligere lagt op til – at der skulle drænes på Sportspladsen.
Vi har fået følgende svar vedr. plan for dræning:
“For en god ordens skyld, vil jeg meddele, at der ikke er tale om en dræning, men om udgravning af en sø, der kan have en drænende effekt. Men det overordnede formål med projektet er rekreativ ikke dræning.”

Landdistriktsprisen 2021 – Øster Hassing Borgerforening

Øster Hassing Borgerforening, har idag modtaget Landdistriktsprisen 2021. Med overdragelse af rådmand Mads Duedahl
 
Prisen gives for det store, frivillige og vedholdende arbejde med af skabe det nye forsamlingshus. Sammen med prisen følger en check på 10.000 kr.
 

Læs Tv2 Nord’s artikel omkring overrækkelsen af prisen her.

Indvielse sendt direkte på TV2 nord salto

Se klippet fra TV2 Nord Salto fra indvielsen af det nye forsamlingshus.

De har “næsten” gjort det igen……..

De har “næsten” gjort det igen……..

Projektgruppen, bag det nye forsamlingshus er blevet nomineret til Årets Landdistriktspris. Og er nu med i blandt de 13 kandidater. En af disse 13 modtager prisen, samt 10.000kr. 

Det hele sker ved et arrangement i Gigantium den 7. februar 2019. Her er alle velkommen til at deltage, og vise deres støtte. Det koster ingen ting man skal blot tilmelde sig via linket her i opslaget.

Se invitationen her

Tilmelding senest søndag den 3. februar på: https://sundhed-kultur.nemtilmeld.dk/128

Fællesskabsprisen 2018

7. juni modtog projekt-gruppen bag det nye Forsamlingshus Fællesskabsprisen 2018. Overrækkelsen skete ved et arrangement på Oslobåden i København.

I 2014 stiftede Mette Frederiksen (A) sammen med en række virksomheder, uddannelsesinstitutioner, fagforbund mv. Repræsentanter fra disse udgør juryen, der vælger, hvem der skal have prisen.

Med Fællesskabsprisen følger udelukkende æren og omtale – altså ingen penge.

En veloverstået arbejdsdag på sportspladsen

Der blev ydet en kæmpe indsats af både unge og ældre. Alle knoklede, så sveden sprang. Borgerforeningen takker alle, der gav en hånd med på dagen. Her er lidt af det der skete på dagen.

Råddent skur og rådne borde og bænke er blevet fjernet.
Guld er blevet fundet på græsset, så alle børn fortjent fik en guldmedalje.
Buskrydderen flittig i brug rundt på pladsen.
Græs er slået og ukrudt er plukket.
Det gamle busskur foran forsamlingshuset er fjernet.

Og mange ture til losseplads….Jaaa… Der har været gang i den Dejligt med så mange fremmødte

Her er lidt billeder fra dagen

Hvis du vil se flere billeder, så kig i galleriet “Arbejdsdag 2018” eller på facebook, hvor der også er et par film fra dagen.

Sankt Hans 2018

Vi slår teltet op på Sportspladsen, og inviterer til Sankt Hans, med spis sammen. Vi åbner teltet kl 17:30.

Medbring jeres aftensmad og spise sammen med de andre borgere fra byen. Vi gør  grillen klar til dem der nu vil benytte sig af denne mulighed..

Årets båltaler er byrådsmedlem Carsten Kristensen. Han går på kl. 18:45.

Bålet tændes i år  kl. 19:00.

Hele aften vil det være muligt at købe øl, sodavand, vin,  is, pølser og vafler. 

For at vi kan klargøre teltet. Vil vi gerne have tilmelding via hjemmesiden, så vi ved hvor mange, der skal sættes borde op til. Klik Her

Øster Hassing bygger nyt forsamlingshus

Salg af lejebeviser er gået forrygende

Som en del af finansieringen af det nye Forsamlingshus i Øster Hassing har projekt gruppen i den sidste uge stemt dørklokker for at sælge lejebeviser. Interessen har været stor, og der er på en uge solgt over 50 lejebeviser. Det har været helt fantastisk at møde borgerne, der er fulde af begejstring over initiativet.
Salget af lejebeviser fortsætter, så det er stadig muligt at købe et eller flere beviser, ved at henvende sig til projekt gruppen på mail projekt-multihus@outlook.dk eller til Jesper på tlf. 4162 7307. Lejebeviset har en gyldighed på 10 år. Prisen er 2000 kr. som først skal betales, når byggeriet går i gang.

Et aktiv for hele området

Samtidig glæder folk sig over, at de nye faciliteter vil tiltrække arrangementer til glæde ikke kun for borgerne Øster Hassing, men også for borgerne i Gandrup, Ulsted, Holtet og Gåser.
Projekt gruppen bag arbejdet har hele tiden set forsamlingshuset som et aktiv for hele området. Et samlingssted der kan være med til at trække arrangementer, aftenskoler mv. til området. Ikke kun til glæde for borgerne i Øster Hassing, men til alle borgere i området.
Samtidig tilbyder forsamlingshuset nye og moderne faciliteter, der kan danne rammerne for private fester. Placeringen på Sportspladsen med grønne arealer og legeplads og indretningen af huset tilgodeser alle aldre.

Langt sejt træk.

Projekt gruppen har arbejdet målrettet i de sidste 3 år. Gruppen består stort set af de sammen medlemmer, hvilket også har været en styrke for projektet. Det har været en lang proces, men med konstant opbakning fra borgerne i Øster Hassing samt positive og opmuntrende tilkendegivelser fra borgere i Gandrup, Ulsted, Holtet og Gåser, har det været arbejdet værd.
Samarbejdet med Aalborg Kommune har været positivt, hvorfor det også er positivt, at der dialog omkring en ekstra bevilling, så projektet kan komme helt i mål.

Bevilling til teleslynge

For projekt gruppen har det været vigtigt, at Forsamlingshuset fremstod med moderne faciliteter, så det bl.a. kan bruges til foredrag.
Derfor var en bevilling på 30000 kr. fra VELUX Fonden netop til et teleslynge anlæg ekstra glædelig at modtage. Som motivation for bevillingen har VELUX Fonden bla. angivet det frivillige arbejde Erik, Kirsten og Poul har ydet for byen i en moden alder.

Nyt forsamlingshus

Som du måske har set, er der på hjørnet af Houvej/Hølundvej opsat et stort banner, hvor det fremgår at Øster Hassing bygger nyt forsamlingshus på Sportspladsen. Og det er byen og byens borgere, der bygger det nye hus. Der har været bred opbakning til projektet, hvilket har været en vigtig motivationsfaktor for projekt-gruppen.

Der har været snak om støj gener for de nærmeste naboer til det nye forsamlingshus. Det blev der tidligt i forløbet taget hånd om ved bl.a. at få lavet en støj rapport. Anbefalingerne i rapporten vil blive indopereret i projektet. Rapporten kan i sin fulde længde ses på Øster Hassing Borgerforenings hjemmeside.

Vi nærmer os punktet, hvor finansieringen på de ca. 2,8 mio kr. er på plads. Der mangler stadig ca. 600.000 kr., men såvel projekt-gruppen som vores rådgiver fra Aalborg Kommune, er overbeviste om at de sidste penge nok skal blive fundet. Det er derfor, at vi nu har sat banneret op og bla. begynder at søge om byggetilladelse mv.

Den sidste del af finansieringen skal komme fra fonde, som vi stadig søger. Det skal også komme ved at sælge købsbeviser på fremtidige udlejninger af forsamlingshuset.
Den kommende tid vil derfor byde på en øget informationsaktivitet. Det vil være med foldere i postkassen, opslag på hjemmeside og sociale medier samt i Hals Avisen.

Der vil blive indkaldt til endnu et orienteringsmøde i forsamlingshuset, når projekt-gruppen er kommet lidt nærmere på at have finansieringen på plads. Her vil resultatet af projekt-gruppens arbejde blive fremlagt. Følg med i nyhedsmail, på hjemmesiden eller på facebook.

Du kan altid komme i kontakt med projekt-gruppen på mail projekt-multihus@outlook.dk

Gør Dit Kvarter Trygt

Ved du, hvordan du effektivt kan få tyven til at fravælge dit hjem?

Hør svaret og få gode, konkrete råd til at undgå indbrud, når Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden sammen med Tryg Aalborg – en mere tryg kommune – Aalborg Kommune og Nordjyllands Politi inviterer til borgermøde i Aalborg Kongres & Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg.

Tirsdag den 28. november 2017 fra kl. 17:30 til 20:00

Hør Nordjyllands Politi fortælle om de lokale forhold, Nabohjælp fortælle om kriminalitet og tryghed – og få tips fra indbrudstyven selv.
I aftenens løb vil der være mad og drikke.

Mulighed for børnepasning
Der vil være pædagoger fra Aalborg Kommune til stede, som kan se efter børnene, mens I deltager i borgermødet.
Tilmelding senest den 23. november 2017 på e-mail aalborg@mannov.dk

Oplys ved tilmelding dit navn, samt hvor mange I kommer. Har du børn med, der skal passes, skal du også oplyse deres alder.

Se indbydelsen her.: