“Øster Hassing bygger nyt forsamlingshus” – ja, der er vi efter 3 års arbejde nået til, men hvordan er vi nået dertil.

Projekt “Udvikling i din by”
Aalborg Kommunes projekt “Udvikling i din by” er et tilbud til landsbyer i Aalborg Kommune om hjælp til at lave en lokal udviklingsplan.

En lokal udviklingsplan er en fælles plan for en bys udviklingsønsker og projektideer. Den bruges til at skabe en fælles forståelse af, hvilke muligheder og udfordringer, der er for byens udvikling – og hvilke initiativer, der skal til for at sikre en fortsat positiv udvikling.

Projektet “Udvikling i din by” blev præsenteret for borgerne i Gandrup, Holtet, Gåser og Øster Hassing i efteråret 2014. I 2015 startede arbejdet op i byerne.

Øster Hassings i “Udvikling i din by
I Øster Hassing blev der også samlet ideer sammen til projekter. Der blev bla. set på infrastrukturen, hvilket har givet yderligere fartdæmpning på Hølundvej, bedre afmærkning i T-krydset Houvej/Hølundvej samt fortsat arbejde med at få Borgerstien ind under Aalborg Kommunes snerydningsprogram. Derudover så en gruppe af borgere på Forsamlingshuset og Sportspladsen.

Placeringen af Forsamlingshuset i den østlige ende af Sportspladsen. Der er vist en multi- eller bandebane, hvilket i første omgang ikke er en del af projektet.

Det stod hurtigt klart at udgifterne til en grundig renovering af Forsamlingshuset og nye faciliteter på Sportspladsen ville blive dyrt. Derfor arbejde gruppen nu på at samle midler sammen til at bygge et nyt Forsamlingshus på Sportspladsen.

Projektet tager form
Aalborg Kommune bakkede op om ideen og projekt-gruppen, der nu arbejde under Øster Hassing Borgerforening, gik i gang med at samle materialer til en ansøgning om midler fra Aalborg Kommunes pulje til Forsamlingshuse.
Arkitektfirmaet Kærsgaard & Andersen A/S leverede de første skitser, der blev indhentet tilbud fra håndværkere mv. I november blev ansøgningen til Aalborg Kommune sendt og i december fik projektet tilsagn om 1.1 mio kr.
Nu startede arbejdet med at søge om de resterende midler. Projektet lød på daværende tidspunkt på ca. 3.3 mio. kr.

Lokale fonde støtter projektet
Sparekassen Vendsyssel fonde i henholdsvis Ulsted og Hals blev søgt og bestyrelserne har været på besøg for at høre om projektet. Samtidig har Sparekassen Vendsyssel rådgivet omkring økonomi. Fondene har endvidere givet tilsagn om 200.000 kr. hver.

Informationsmøder
Projekt-gruppen bag arbejdet har under hele processen forsøgt at holde byens borgere opdaterede på projektet. Dels har referater fra alle møder været tilgængelige på Øster Hassing Borgerforenings hjemmeside, dels har der været delt foldere ud i byen samt holdt informationsaftner. På et af disse møder tilkendegav en stor del af borgerne, at man ønskede projektet gennemført gerne med frivillig arbejdskraft. På den måde er det lykkedes at sænke etableringsudgifterne til huset med ca. 500.000 kr., så projektet ny lyder på ca. 2.8 mio. kr.

De første skitser af Forsamlingshuset

Udfordringer
Det har hele tiden været projekt-gruppens fokus, at en flytning af Forsamlingshuset til en ny placering i byen, ikke skulle skabe gener for naboerne. Den nuværende placering giver støjgener og der er problemer med parkering ved større arrangementer. I samråd med Aalborg Kommune, blev der derfor udfærdiget en støjrapport, der skulle bruges til at indtænke løsninger i projektet samt anvendes ved byggeansøgningen. Rapporten anbefaler bl.a. at der opstilles lydanlæg med decibelkontrol, hvilket er blevet en del af projektet. Rapporten kan findes under arkiv.

Næsten i mål
Finansieringen af projektet er nu næsten i mål. Der mangler stadig ca. 600.000 kr., men det er tæt nok til, at Aalborg Kommune har anbefalet at starte med byggeansøgning.

Projekt-gruppen fortsætter med at søge fonde om midler og samtidig sælges der lejebeviser til det nye Forsamlingshus.

Har du gode ideer eller kunne du tænke dig at tage aktivt del i projektet så kontakt
Peter, 7244 0716 eller Jesper, 4162 7307 eller mail projekt-multihus@outlook.dk