Generalforsamling

Øster Hassing Borgerforening afholder generalforsamling onsdag den 3. april 2019 kl. 19.00 i Øster Hassing Forsamlingshus. 

Dagsorden jf. vedtægterne

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer og revisor-suppleant
7. Behandling af indkomne forslag
8. Status på det nye Forsamlingshus
9. Evt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 29. marts 2019 til: bestyrelsen@oesterhassing.dk eller pr. brev

På valg i år er:

Karsten – ønsker genvalg
Brian – ønsker genvalg
Peter Nesgaard – ønsker ikke genvalg
Lise (suppleant) – ønsker ikke genvalg
Susanne (suppleant) – ønsker genvalg

Vi opfordrer interesserede, der ønsker at opstille, at kontakte Bestyrelsen – gerne pr. mail bestyrelsen@oesterhassing.dk. Man kan også give sit kandidatur til kende under punkt 4-5 i dagsorden.

Dette indlæg var udgivet den . Bookmark permalink.