Generalforsamling

 

Dagsorden jf. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer og revisor-suppleant
7. Behandling af indkomne forslag
8. Status på det nye Forsamlingshus
9. Evt.

På valg i år er:
Karsten Nielsen – modtager genvalg
Lise Nielsen – ønsker ikke genvalg
Brian Houtved – ønsker ikke genvalg

Arne Lundgren (suppleant) – modtager genvalg
Christian Solberg (suppleant) – modtager genvalg

Bestyrelsen opfordrer interesserede, der ønsker at opstille, at kontakte bestyrelsen – gerne pr. mail bestyrelsen@oesterhassing.dk. Man kan også give sit kandidatur til kende under punkt 4-5 i dagsorden.

Forslag til behandling under pkt. 7 afleveres til bestyrelsen pr. mail bestyrelsen@oesterhassing.dk eller pr. brev senest den 5. september.

Dette indlæg var udgivet den . Bookmark permalink.