Generalforsamling

Dagsorden jf. vedtægterne
1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Aflæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer og revisor-suppleant
7. Behandling af indkomne forslag
8. Status på Forsamlingshuset
9. Evt.

På valg i år er:

  • Karsten Nielsen (Ønsker genvalg)
  • Morten Bæch (Ønsker genvalg)
  • Arne Lundgren ( Ønsker ikke genvalg)
  • Sonja Jørgensen (Ønsker ikke genvalg.)
  • Bestyrelsessuppleant (denne har ikke været valgt i den indeværende periode.)
  • Johannes (Revisor) (Ønsker ikke genvalg.)
  • Erling (Revisor Suppleant) (Ønsker ikke genvalg.)

Bestyrelsen opfordrer interesserede, der ønsker at opstille, at kontakte bestyrelsen – gerne pr. mail bestyrelsen@oesterhassing.dk. Man kan også give sit kandidatur til kende under punkt 4-5 i dagsorden.

Forslag til behandling under pkt. 7 afleveres til bestyrelsen pr. mail bestyrelsen@oesterhassing.dk eller pr. brev senest den 27 mrats 2023.

Dette indlæg var udgivet den . Bookmark permalink.