Plan for Sportspladsen

Nyt fra borgerforeningen.

Ifm opførelsen af Forsamlingshuset skulle der samtidig arbejdes med en plan for Sportspladsen. Planen skulle indeholde plan for beplantning, en sti indenfor hækken imod Houvej, dræning mv. Bestyrelsen havde fået et tilbud hjem, hvor en beplantning, sti og bla. ny legeplads løb op i ca. 900.000 kr. Vi har søgt om midler til denne plan, men ikke haft succes.

Forslag fra Aalborg Kommune

Bestyrelsen har været i dialog med Aalborg Kommune omkring Sportspladsen. Aalborg Kommune har i den forbindelse udarbejdet et oplæg til en plan for Sportspladsen. Bestyrelsen er umiddelbart ret begejstrede for forslaget, men det skal jo gerne tilgodese alle. Forslaget kan ses her: Som :Oversigtskort Eller : Oversigt_Googlemap Arbejdet med projektet starter i begyndelsen af december, så hvis vi skal have ændret en masse, så er det nu! Har I forslag eller ønsker til ændringer, så send det til bestyrelsen på mail senest den 21. november – bestyrelsen@oesterhassing.dk

Dræning

Det har været fremme – og kommunen har tidligere lagt op til – at der skulle drænes på Sportspladsen. Vi har fået følgende svar vedr. plan for dræning: “For en god ordens skyld, vil jeg meddele, at der ikke er tale om en dræning, men om udgravning af en sø, der kan have en drænende effekt. Men det overordnede formål med projektet er rekreativ ikke dræning.”