Vindmølleområde ved Øster Hassing Kær

Diverse information vedr. vindmølleprojektet på Øster Hassing Kær

Aalborg kommune:

By- og Landskabsforvaltningen
Ledelse:
Rådmand Hans Henrik Henriksen, tlf. 9931 2100, email: HHH-byraad@aalborg.dk
Direktør Christian Bjerg, tlf. 9931 2105, email: christian.bjerg@aalborg.dk

Indsigelser:
Plan og Udvikling, email: plan.udvikling@aalborg.dk
Der skal stå ordet “indsigelse” i overskriften, for at det bliver betragtet som en sådan.
Ellers er der ingen regler for hvorledes det formuleres.
Spørgsmål kan rettes til planlægger Peter Serup, tlf. 9931 2240 eller e-mail peter.serup@aalborg.dk
OBS: Sidste frist var 02-11-2015.

Link til lokalplanforslaget på Aalborg kommunes side: Lokalplan 9-012

Link til Miljørapport:MV og VVM