Fartdæmpning på Hølundvej

Aalborg kommune, Trafik & Veje går i nærmeste fremtid i gang med at etablere et vejbump ved byens nordlige indfaldsvej, Hølundvej. Bumpet udføres i kombination med den første sidehelle efter byskiltet.

Formål
Bumpet sikrer sammen med de øvrige forsætninger, at bilisterne kører med en passende lav hastighed på hele strækningen, der er om- fattet af byzonetavler.

Tidsplan
Projektet forventes udført i efteråret 2017.

Trafikafvikling
Mens vi arbejder, kan der forekomme gener for tra kken, såsom indsnævring af kørebanen.

Aalborg kommune har lavet en folder om projektet, du kan se den her