Nyt forsamlingshus

Som du måske har set, er der på hjørnet af Houvej/Hølundvej opsat et stort banner, hvor det fremgår at Øster Hassing bygger nyt forsamlingshus på Sportspladsen. Og det er byen og byens borgere, der bygger det nye hus. Der har været bred opbakning til projektet, hvilket har været en vigtig motivationsfaktor for projekt-gruppen.

Der har været snak om støj gener for de nærmeste naboer til det nye forsamlingshus. Det blev der tidligt i forløbet taget hånd om ved bl.a. at få lavet en støj rapport. Anbefalingerne i rapporten vil blive indopereret i projektet. Rapporten kan i sin fulde længde ses på Øster Hassing Borgerforenings hjemmeside.

Vi nærmer os punktet, hvor finansieringen på de ca. 2,8 mio kr. er på plads. Der mangler stadig ca. 600.000 kr., men såvel projekt-gruppen som vores rådgiver fra Aalborg Kommune, er overbeviste om at de sidste penge nok skal blive fundet. Det er derfor, at vi nu har sat banneret op og bla. begynder at søge om byggetilladelse mv.

Den sidste del af finansieringen skal komme fra fonde, som vi stadig søger. Det skal også komme ved at sælge købsbeviser på fremtidige udlejninger af forsamlingshuset.
Den kommende tid vil derfor byde på en øget informationsaktivitet. Det vil være med foldere i postkassen, opslag på hjemmeside og sociale medier samt i Hals Avisen.

Der vil blive indkaldt til endnu et orienteringsmøde i forsamlingshuset, når projekt-gruppen er kommet lidt nærmere på at have finansieringen på plads. Her vil resultatet af projekt-gruppens arbejde blive fremlagt. Følg med i nyhedsmail, på hjemmesiden eller på facebook.

Du kan altid komme i kontakt med projekt-gruppen på mail projekt-multihus@outlook.dk