Øster Hassing bygger nyt forsamlingshus

Salg af lejebeviser er gået forrygende

Som en del af finansieringen af det nye Forsamlingshus i Øster Hassing har projekt gruppen i den sidste uge stemt dørklokker for at sælge lejebeviser. Interessen har været stor, og der er på en uge solgt over 50 lejebeviser. Det har været helt fantastisk at møde borgerne, der er fulde af begejstring over initiativet. Salget af lejebeviser fortsætter, så det er stadig muligt at købe et eller flere beviser, ved at henvende sig til projekt gruppen på mail projekt-multihus@outlook.dk eller til Jesper på tlf. 4162 7307. Lejebeviset har en gyldighed på 10 år. Prisen er 2000 kr. som først skal betales, når byggeriet går i gang.

Et aktiv for hele området

Samtidig glæder folk sig over, at de nye faciliteter vil tiltrække arrangementer til glæde ikke kun for borgerne Øster Hassing, men også for borgerne i Gandrup, Ulsted, Holtet og Gåser. Projekt gruppen bag arbejdet har hele tiden set forsamlingshuset som et aktiv for hele området. Et samlingssted der kan være med til at trække arrangementer, aftenskoler mv. til området. Ikke kun til glæde for borgerne i Øster Hassing, men til alle borgere i området. Samtidig tilbyder forsamlingshuset nye og moderne faciliteter, der kan danne rammerne for private fester. Placeringen på Sportspladsen med grønne arealer og legeplads og indretningen af huset tilgodeser alle aldre.

Langt sejt træk.

Projekt gruppen har arbejdet målrettet i de sidste 3 år. Gruppen består stort set af de sammen medlemmer, hvilket også har været en styrke for projektet. Det har været en lang proces, men med konstant opbakning fra borgerne i Øster Hassing samt positive og opmuntrende tilkendegivelser fra borgere i Gandrup, Ulsted, Holtet og Gåser, har det været arbejdet værd. Samarbejdet med Aalborg Kommune har været positivt, hvorfor det også er positivt, at der dialog omkring en ekstra bevilling, så projektet kan komme helt i mål.

Bevilling til teleslynge

For projekt gruppen har det været vigtigt, at Forsamlingshuset fremstod med moderne faciliteter, så det bl.a. kan bruges til foredrag. Derfor var en bevilling på 30000 kr. fra VELUX Fonden netop til et teleslynge anlæg ekstra glædelig at modtage. Som motivation for bevillingen har VELUX Fonden bla. angivet det frivillige arbejde Erik, Kirsten og Poul har ydet for byen i en moden alder.